Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce

Z pojęciem „podpis elektroniczny” już oswoiliśmy się, ale czy rozumiemy tak naprawdę co pod nim się kryje? Czy wystarczy stwierdzić, iż podpis elektroniczny to sposób podpisania dokumentu w postaci elektronicznej? Czy zatem podpisem elektronicznym jest np. obraz podpisu własnoręcznego otrzymany za pomocą skanera, czy też podpis sporządzony elektronicznym piórem, kod PIN karty elektronicznej użyty do podjęcia pieniędzy z bankomatu czy też imię lub nazwisko umieszczone w zakończeniu wiadomości wysłanej e-mailem? Prawo nadało temu pojęciu ściśle określony sens.

offer_edfc_token-cd-medium Continue reading „Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce”

Jak wypełnić formularz UPL-1?

Formularz UPL-1 jest pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna Art. 80a paragraf 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)).

Wychodząc na przeciw naszym klientom postanowiliśmy pokazać krok po kroku jak właściwie należy wypełnić formularz UPL-1

 

Wybory samorządowe 2014 – PROMOCJA na Podpisy Elektroniczne

Nowa kadencja w samorządach to także nowy podpis elektroniczny.

Wybory 2014_www W związku z wyborami samorządowymi i zmianami w organach wykonawczych oraz stanowiących jednostek samorządu nie należy zapominać o obowiązku posiadania prawidłowego podpisu elektronicznego (cennik).

Warto pamiętać, że podpis elektroniczny marszałka, starosty, prezydenta miasta, burmistrza, wójta czy też przewodniczącego rady stosowany jest w jednostkach samorządu terytorialnego do podpisywania m.in. aktów prawa miejscowego, jak również podjętych projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, oraz uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, które są przekazywane do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego (art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
artykuł z Dziennika Gazety Prawnej (czytaj dalej …)