Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce

Z pojęciem „podpis elektroniczny” już oswoiliśmy się, ale czy rozumiemy tak naprawdę co pod nim się kryje? Czy wystarczy stwierdzić, iż podpis elektroniczny to sposób podpisania dokumentu w postaci elektronicznej? Czy zatem podpisem elektronicznym jest np. obraz podpisu własnoręcznego otrzymany za pomocą skanera, czy też podpis sporządzony elektronicznym piórem, kod PIN karty elektronicznej użyty do podjęcia pieniędzy z bankomatu czy też imię lub nazwisko umieszczone w zakończeniu wiadomości wysłanej e-mailem? Prawo nadało temu pojęciu ściśle określony sens.

offer_edfc_token-cd-medium Continue reading „Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce”