Zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany można zawiesić lub unieważnić:

  • przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
  • kontaktując się z naszym operatorem pod numerem telefonu: +48 22 490 49 86,
  • w najbliższym Punkcie Rejestracji,
  • wysyłając drogą elektroniczną na adres uniewaznienia@eurocert.pl wniosek o zawieszenie/unieważnienie certyfikatu – pobierz wniosek .pdf
  • na podstawie zaistnienia przyczyn wymienionych w Ustawie o podpisie elektronicznym
  • Certyfikat kwalifikowany zawierający dane Subskrybenta, może zostać unieważniony tylko na jego wniosek.

Certyfikat kwalifikowany z dodatkowymi danymi może zostać unieważniony zarówno przez Subskrybenta, jak i przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu.

Zawieszenie kwalifikowanego certyfikatu nie może trwać dłużej niż 7 dni. Po upływie wyżej wymienionego, w przypadku niemożności wyjaśnienia wątpliwości, podmiot świadczący usługi certyfikacyjne niezwłocznie unieważnia kwalifikowany certyfikat.

Certyfikat, który został zawieszony, może zostać następnie unieważniony lub jego zawieszenie może zostać uchylone.

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia unieważnienia certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu, wymagane będzie zweryfikowanie zarówno danych Subskrybenta, jak i danych upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu. Przed przystąpieniem do unieważnienia prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów zawierających informacje, które zostały podane w trakcie procesu wydawania certyfikatu kwalifikowanego.