Podpis elektroniczny dla Urzędów Państwowych

samorzadyPodpis elektroniczny dla jednostek samorządów terytorialnych, które tworzą, edytują oraz publikują akty normatywne. Podpis ten wspomaga realizację zadań publicznych wynikających z następujących przepisów:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172),
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. Nr 289, poz.1699),
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz.908),

 

na stronę www_bElektronizacja administracji publicznej ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych związanych z kontaktem obywateli, przedsiębiorców i cudzoziemców z urzędami państwowymi i sądami administracyjnymi.

Cennik