Jak wypełnić formularz UPL-1?

Formularz UPL-1 jest pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna Art. 80a paragraf 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)).

Wychodząc na przeciw naszym klientom postanowiliśmy pokazać krok po kroku jak właściwie należy wypełnić formularz UPL-1