Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce

Z pojęciem „podpis elektroniczny” już oswoiliśmy się, ale czy rozumiemy tak naprawdę co pod nim się kryje? Czy wystarczy stwierdzić, iż podpis elektroniczny to sposób podpisania dokumentu w postaci elektronicznej? Czy zatem podpisem elektronicznym jest np. obraz podpisu własnoręcznego otrzymany za pomocą skanera, czy też podpis sporządzony elektronicznym piórem, kod PIN karty elektronicznej użyty do podjęcia pieniędzy z bankomatu czy też imię lub nazwisko umieszczone w zakończeniu wiadomości wysłanej e-mailem? Prawo nadało temu pojęciu ściśle określony sens.

offer_edfc_token-cd-medium Continue reading „Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce”

Przejdź na faktury elektroniczne

Eksperci przewidują, że do 2017 roku w Europie e-faktury będą stanowiły połowę dokumentacji. Są coraz częściej stosowane nie tylko w większych przedsiębiorstwach, ale również w małych i średnich firmach. (se.pl)

Ta forma regulowania należności jest coraz chętniej akceptowana w biznesie. Warto dowiedzieć się, jakie korzyści wynikają z wystawiania faktur w postaci elektronicznej.

Od 2013 r. obowiązują przepisy, dzięki którym faktury elektroniczne są tak samo ważnym dokumentem jak ich papierowe odpowiedniki. Od tradycyjnych różni je tylko sposób dostarczania oraz możliwość przechowywania w wersji elektronicznej na e-Platformie. Continue reading „Przejdź na faktury elektroniczne”